Oczyszczalnie ścieków

Znakomity sposób biodegradacji ścieków bytowych. W przeciwieństwie do tradycyjnego szamba nie emituje przykrych zapachów do otoczenia, a także nie wymaga opróżniania.

 

Podlewanie zieleni

Zewnętrzna instalacja wodociągowa doprowadzająca wodę zarówno do ręcznych punktów jej poboru jak i zautomatyzowanego systemu tryskaczy nawadniających duże powierzchnie zieleni.

 

Przyłącza sieci

Połączenie instalacji wewnętrznych w danym budynku z zewnętrznymi sieciami ciepłowniczymi, wodociągowymi, kanalizacyjnymi i gazowniczymi w technologiach dostosowanych do doprowadzanego medium.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Copyright © PPHU HYDROTERM, ul. Wojska Polskiego 30A, 16-400 Suwałki