Centralne ogrzewanie grzejnikowe

Najbardziej tradycyjna i niezawodna metoda centralnego ogrzewania. Oferujemy pełną gamę urządzeń (grzejniki panelowe, aluminiowe, konwektorowe) oraz technologii (miedź, sieciowany polietylen).

 

Centralne ogrzewanie podłowgowe

Ogrzewanie płaszczyznowe stanowi znakomite usupełnienie instalacji grzejnikowej. Bardzo korzystnie wpływana rozkład temperatury w pomieszczeniu, zapewniając dodatkowo komfort cieplny w pomieszczeniach z ceramiczną lub kamienną posadzką.

 

Instalacja wody użytkowej

Instalacja doprowadzenia ciepłej i zimnej wody użytkowej do punktów jej poboru. Oferujemy możliwość przygotowania wody o wymaganych parametrach, jakości i składzie fizykochemicznym.

 

Kanalizacja

Instalacja odprowadzenia ścieków bytowo-gospodarczych oraz wody deszczowej poza obręb budynku. Niezbędna w każdym budynku wyposożonym w instalację wodociągową.

 

Wentylacja mechaniczna

Wentylacja wymuszona mechanicznie znacząco poprawia komfort i umożliwia odzysk ciepła. Oferujemy znalezienie optymalnego technologicznie i ekonomiczenie rozwizania zarówno w budownictwie mieszkalnym, usługowym jak i przemysłowym.

 

Centralne odkurzanie

Niemal całkowite wyeliminowanie hałasu towarzyszącego odkurzaniu oraz powtórnej emisji mikroorganizmów do sprzątanego pomieszczenia. Znacząca poprawa komfortu wykonywania tej codziennej czynności przy niewielkich nakładach finansowych.

 

Instalacja gazowa

Instalacja rozprowadzenia paliwa gazowego do kotłów, podgrzewaczy, kuchenek i innych urządzeń wymagających zasilenia tym nośnikiem energii. Oferujemy kompetencje i doświadczenie gwarantujące niezawodność i bezpieczeństwo.

 

Ciepło technologiczne

Instalacja znajdująca zastosowanie w lokalach usługowo-handlowych, halach produkcyjnych i wszędzie tam, gdzie zapotrzebowanie na ciepło realizowane jest nie tylko poprzez konwencjonalne grzejnik.

 
 

 
Copyright © PPHU HYDROTERM, ul. Wojska Polskiego 30A, 16-400 Suwałki